ADYS Akıllı Ders Yönetim Sistemi (Intelligent Course Management System)

Çorlu Mühendislik Anketleri bu site üzerinden doldurulmaktadır.

ADYS, 18.12.2013 tarihinden bu yana NKUBAP.00.17.AR.13.15 protokol nolu 'Akıllı Ders Yönetim Sistemi ile Programlama Ödevleri için İntihal Tespiti Uygulaması' başlıklı projemiz kapsamında NKU-BAP tarafından desteklenmiştir.

Dr. Erdinç Uzun Blog

Derslerim ve çalışma konularım hakkında bloglar bulunan kişisel web sitesi

Açık Ders Kütüphanesi

Nesneye Yönelik Programlama, Veritabanı Yönetimi, Veri Yapıları ve Web Tasarımı ve Programlama konusunda ders notları, derste yazılan kodlar, uygulama ve ödevler.

WEBCE

WEB Content Extractor (Open Source)

WEBCE is an open source project that has two effective algorithms to eliminate uninformative blocks and efficiently extract content blocks from web pages.

ICRAWLER

Intelligent Crawler (Open Source)

ICrawler is an open source project that has three different properties: - Automatically and efficiently extracts necessary contents including headline, summary, main content and other contents, - Automatically determines crawling depth, - Quickly discovers new hyperlinks in web pages

REA

Review content ExtrActor

Review content extractor is an open source project that has a novel Review Extraction Algorithm. This algorithm has two steps to discover review layout and efficiently extract this layout.

SET

Seacrh Engine For Turkish

Our search engine supports no-stemming and two stemming techniques as inflectional/derivational and word truncation. Moreover, a fuzzy based technique is developed for obtaining more relevant results.

EMRE

EMRE (Under Construction - Yapım aşamasında)

Programlama mantığı geliştirme sistemi (Emre Çınar'a atfen)